Ako zakázať a povoliť Google Assistant a Ok Google

My Activity je databáza záznamov obsahujúca všetky činnosti v rámci Google účtu. Používateľ alebo ktokoľvek, kto má prístup k vášmu účtu, tak môže sledovať, čo všetko ste robili (čo ste vyhľadávali, aké videá ste pozerali, aké súbory ste vytvorili alebo nahrali a podobne).

Rýchly postup

Obdobným spôsobom postupujeme ak chceme niektorú z funkcií povoliť.