Ako spustiť Google Assistant

Ak nemáte vypnuté My Activity, ktoré vypína aj Google Assistant, môžete začať využívať služby Google Assistant. Je to zábava, môžete mu klásť otázky a on vám bude hľadať odpovede. Viac na túto tému predstavím v pripravovanom videu.

Rýchly postup 1

Rýchly postup 2

Zisťujeme názov obrazovky/služby

Pre prácu s Google Assistant je potrebné byť pripojený do internetu.